Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
+
Slide background

Word vriend van ’n Bries

klimmen

’n Bries heeft de Anbi status
Als dank voor uw steun krijgt u als vriend van ’n Bries een exclusieve rondleiding op het Brienenoordeiland.

Mail: eenbries@gmail.com
IBAN: NL50TRIO 0254696015
RSIN: 851518126
t.n.v. Stichting ’n Bries te Rotterdam.

We stimuleren Cultuur en Natuur op een unieke plek in Rotterdam en zullen met jullie steun nog meer kinderen bereiken.

Stichting ’n Bries Financieel Jaarverslag 2017

Stichting ’n Bries Financieel Jaarverslag 2016

Stichting ’n Bries Inhoudelijk Jaarverslag 2016

 

 

ANBI_zk_FC_blauw

’n Bries heeft de ANBI status.

Giften die via Stichting ’n Bries worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost. Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. De waarde van de tegenprestatie mag niet hoger zijn dan 10% van de gift. Is de tegenprestatie wel groter is het handig deze los te koppelen van de gift, er moet dan namelijk BTW worden afgedragen over de tegenprestatie. Deze BTW wordt uiteraard afgedragen door de leverancier van de tegenprestatie. Bij een donatie van € 100 waar een tegenprestatie van € 40 tegenover staat is de daadwerkelijke gift € 60. Over de € 40 moet een BTW worden betaald van 21%.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.