Participatie traject met speeltuinen, duimdrops, TOS en wijkorganisaties

Het participatie traject met Speeltuinen, Duimdrops, TOS en wijkorganisaties is in volle gang. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om 500 kinderen, verdeeld over 8 krachtwijken, in totaal meer dan 40 jeugd organisaties, te mobiliseren voor ons project. Wij merken dat in dezelfde wijk soms meer dan vijf verschillende jeugd organisaties, binnen een straal van enkele kilometers, actief zijn met hetzelfde doel.

Het project ’n Bries zorgt ervoor dat organisaties met elkaar afspraken maken. Inmiddels hebben wij de helft – 20 organisaties- van alle organisaties bezocht en bereid gevonden mee te doen aan het project. We hebben steun gekregen van velen enthousiaste plein-werkers, TOS (thuis op straat) bazen, wijk coördinatoren en speeltuin besturen die ons programma, ieder vanuit hun eigen kunnen, willen ondersteunen.