Lesbrief om mee te nemen

Wij hebben een lesbrief gemaakt voor de scholen die meedoen aan het Natuurproject. Alle leerlingen krijgen na afloop een lesbrief van ons aangeboden.

De lesbrief bestaat uit een aantal opdrachten, een kaart, deze bevat informatie over de natuur op het eiland. Scholen gaven in 2012 aan behoefte te hebben aan materiaal om na het natuurbezoek op het eiland hierop door te gaan in de les.